Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 16, 43-300 Bielsko-Biała ul.Asnyka 30

PeKaO S.A. I oddz. Bielsko-Biała nr 12 1240 1170 1111 0010 0142 8563

Tytuł wpłaty: Nazwisko i Imię ucznia, klasa

Gimnazjum Nr 16 im. Stefana Banacha w Bielsku - Białej

43-340 Bielsko - Biała ul. Asnyka 30
tel./fax. (33) 812-62-29

e-mail: sekretariatg16@gmail.com

Dyrektor gimnazjum: mgr Maria Cyran
Wicedyrektor: mgr Halina Babik-Dziedzic

Sekretariat gimnazjum czynny codziennie w godz. 7:30 - 15:30

Sekretarz gimnazjum: Jolanta Zawisza
Kierownik gospodarczy: Maria Romaniak